Yi haƙuri!

Bincikenku bai ba da sakamakon ba. Gwada kuma

ko danna

Tsohon taron